Skip to main content

Den sikre side

Noen viktige ord fra Trond!

Det er ditt valg!

Tekst: Trond Nilsen

Hva er det som skal hjelpe oss å unngå en hendelse?  Svaret er egentlig ganske enkelt, det er dine valg.  Det er for eksempel:

  • Ditt valg om å ha kunnskaper og ferdigheter gode nok for den planlagte flyturen.
  • Ditt valg om å ha gode sikkerhetsmarginer.
  • Ditt valg om å avbryte en start eller flytur i tide.
  • Ditt valg om å la være å starte om du er det minste i tvil.
  • Ditt valg om å sørge for at du kjenner starten og landingen du har valgt deg.
Skyldes noen av hendelsene våre uflaks?

Kort fortalt: Nei! – «Men, at jeg fikk innklapp var jo uflaks.»  Var det uflaks? Nei, velger man å fly, så velger man å akseptere risikoen for et innklapp, velger man å fly i turbulente forhold, velger man en høyere risiko for innklapp. Et innklapp behøver ikke bety at man får en hendelse, eller snarere, et innklapp skal ikke bety at man får en hendelse. Ok, hva mener du nå tenker du kanskje?

Gode sikkerhetsmarginer og gode ferdigheter gjør at du har margin og og mulighet til å håndtere innklappet uten at det blir en hendelse.

Er det akseptabelt å ta risiko?  Ja uten tvil, hadde det ikke vært det burde vi absolutt ikke holde på med luftsport, eller annen sport for den saks skyld. Vi burde heller ikke kjøre bil, eller ha et hjem for den saks skyld, siden de fleste ulykker skjer i hjemmet.

Hvor høy risiko er da akseptabelt?

På det spørsmålet finnes det ingen fasit, det avhenger helt og holdent av deg som flyger. Og det fine er at med lang erfaring, gode kunnskaper og gode valg, så vil risikoen forbundet med en flytur reduseres. Det som er for høy risiko for en fersk flyger, kan være helt akseptabelt for en med mer erfaring. Det som er viktig er at DU kjenner risikoen du utsetter deg for, og at det er et nivå som er akseptabelt for deg og dine pårørende, og da er vi tilbake der vi startet. Skal du kunne evaluere risikoen forbundet med flyturen du planlegger (for du planlegger vel) må du ha gode kunnskaper og ferdigheter slik at du kan skaffe deg gode sikkerhetsmarginer, du avbryter i tide, du lar være å starte om risikoen tilsier det på det startstedet du er.